Informacija dėl santuokos

Rugpjūčio 15d. – Žolinė , ketvirtadienį nedirbsime.


 

  

Pradinei registracijai ir santuokos laiko rezervavimui būtina ateiti abiems kartu, atsinešti galiojančius ASMENS DOKUMENTUS, GIMIMO LIUDIJIMUS, 40€ metrikinei rinkliavai. Taip pat reikės žinoti būsimą žmonos pavardę. Nelaukdami registracijos pradžios pasirūpinkite Sutvirtinimo sakramentu ir sužadėtinių kursais. 

2024 metams santuokos  registruojamos  sužadėtinių kabinete žemiau nurodytu  priėmimo laiku: 

  ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16 val. iki 18,45 val., o šeštadieniais nuo 10 val. iki 13,45 val.  

Smulkesnė  informacija tel. nr.: +370 641 11828; ir el. p.: dokumentai@marijonaikaune.lt (tik pradinei informacijai gauti).

.

Informacija sužadėtiniams, norintiems tuoktis šv. Gertrūdos (vienuolių marijonų) bažnyčioje

Santuokos sakramentas teikiamas:

Penktadieniais 12001330 val.
Šeštadieniais12001330 val.

Sekmadieniais12001330 val.

Dėl kito laiko dokumentų atnešimui reikia individualiai tartis su bažnyčios rektoriumi kun. Kęstučiu Briliumi, MIC (+370 651 62967). Pageidautina šiuo numeriu neskambinti pirmadieniais. Dokumentus rinkti, atlikti santuokos laiko ir pradinę registraciją reikia pradėti 5 mėnesiai iki santuokos.

Sužadėtinius, norinčius sudaryti bažnytinę santuoką šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčioje, maloniai kviečiame užsiregistruoti  bent prieš penkis mėnesius iki numatytos vestuvių datos. Registracijos metu turėti asmens dokumentus: pasą arba asmens tapatybės kortelę (galiojančius santuokos metu), bei savo gimimo liudijimą arba jų kopijas.

Prieš santuoką (ne vėliau kaip mėnesį iki santuokos palaiminimo) reikia papildomai pristatyti šiuos dokumentus:

1. Pažymą, liudijančią apie Krikštą ir laisvą stovį santuokai sudaryti, iš parapijos, kur buvote krikštyti (dokumentas galioja ne daugiau kaip 6 mėn. iki santuokos sudarymo datos).

2.  Sužadėtinių kursų pažymą, duomenis apie priimtą Sutvirtinimo Sakramentą.

3.  Iš savo parapijos, kuriai priklausote pagal gyvenamąją vietą, – leidimą tuoktis kitoje parapijoje (dokumentas galioja tik 6 mėn. iki santuokos sudarymo datos).

Sąlygos sužadėtiniams, norintiems sudaryti bažnytinę santuoką:

  • būti pakrikštytam pagal Romos Katalikų Bažnyčios apeigas (santuoka su nekataliku (-e) galima, tačiau jai sudaryti reikės papildomų dokumentų bei tam tikrų sąlygų įvykdymo);
  • sulaukę pilnametystės, ne giminės;
  • priėmę Sutvirtinimo sakramentą (žinoti, kada ir kur jis buvo suteiktas). Be Sutvirtinimo sakramento ir suzadetinių parengimo kursų netuokiame.
  • anksčiau nesudarę Bažnytinės santuokos, nedavę vienuolinių įžadų, nepriėmę kunigystės šventimų bei niekieno neverčiami;
  • atlikti priešsantuokinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Sužadėtiniams būtina susipažinti su informacija, esančia čia

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Santuokos apeigos .pdf


Dėl smulkesnės informacijos apie Santuokos sakramentą šv. Gertrūdos bažnyčioje, santuokos laiko derinimą, dokumentų pildymą ir t.t. maloniai prašome kreiptis į sužadėtinių kabinetą ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16 val. iki 18,45 val., šeštadieniais nuo 10 iki 13,45 val.

tel. nr.: +370 641 11828; el. p.: dokumentai@marijonaikaune.lt (tik pradinei informacijai gauti).

Dokumentus tvarkome  ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 16.00 iki 18,45 val.,  šeštadieniais nuo 10 iki 13,45 val.   pastatate priešais šv. Gertrūdos bažnyčią). Kitokį laiką reikėtų susitarti atskirai. Ateinant tvarkyti dokumentų dėl santuokos, galima telefonu rezevuoti laiką iš anksto.

Nesusisiekus minėtu  laiku ir tel. numeriu, galima skambinti bažnyčios rektoriui  išskyrus pirmadienius: kun. Kęstutis Brilius, +370 651 62967

Wiber ir tel.:  +370 651 62967 el. p.: mickazimieras@yahoo.com; daugiau kontaktinės informacijos galite rasti  http://kapelionas.lt


 

Rengimasis Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje

Kauno vyskupų nutarimu nuo 2014 m. spalio 1 d. Kauno mieste Santuokos sakramentui sužadėtiniai ruošiami dviem būdais:

PIRMASIS (prioritetinis) BŪDAS

8 susitikimai grupelėse (kursai). Programą organizuoja Kauno arkivyskupijos Šeimos centras. Susitikimus veda sutuoktinių pora, pasiruošusi dalytis savo gyvenimo santuokoje patirtimi. Programoje yra numatytas vienas susitikimas su kunigu, kuris sužadėtiniams pristatys Santuokos sakramento tikslus. Grupelėje dalyvauja 10 porų. Sužadėtiniai turi dalyvauti visuose 8 susitikimuose iš eilės.

ANTRASIS (alternatyvus) BŪDAS

12 paskaitų ciklas (kursai). Programą organizuoja Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla. Paskaitas veda kunigai, psichologė, gydytojai, katechetai bei sutuoktinių pora, kuri dalijasi savo gyvenimo liudijimu.
Programa vyksta kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 18 val. arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas). Paskaitų grafiką sužadėtiniai renkasi sau patogiu laiku.

Kita informacija tel.: +370 630 96365  suzadetiniai(a)kaunoarkivyskupija.lt

Informacija dėl registracijos į sužadėtinių kursus Papilio g – 5.  Kreiptis pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 12–17 val. mob. +370 630 96365 
El. paštas
suzadetiniai@kaunoarkivyskupija.lt


Užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių santuokos ir santuokos su užsieniečiais:

Jei ketinama tuoktis Lietuvoje, pasirengimo santuokai reikalavimai vienodai taikomi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje gyvenantiems sužadėtiniams. Pasirengimo kursus jie gali išklausyti Lietuvoje arba šalyje, kurioje gyvena, gaudami atitinkamą liudijimą. Kai dėl kalbos nemokėjimo asmuo nelanko pasirengimo Santuokos sakramentui kursų, kunigas privalo (prireikus per vertėją) priminti ir pamokyti pagrindinių tikėjimo tiesų, pirmiausia to, kas susiję su krikščioniškąja santuoka bei sakramentais (kan. 1063 §2), o nekataliką supažindinti su katalikiškos santuokos tikslais ir savybėmis.

Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai.

Visais atvejais vengiama skubotumo, kai trumpam į Lietuvą sugrįžę sužadėtiniai nori kuo greičiau sudaryti bažnytinę santuoką.