Informacija dėl santuokos


 

Informacija sužadėtiniams, norintiems tuoktis šv. Gertrūdos (vienuolių marijonų) bažnyčioje

 

Santuokos sakramentas teikiamas:

Penktadieniais 1300 – 1600 val.
Šeštadieniais1100 – 1430 val.

Dėl kito laiko reikia individualiai tartis su bažnyčios rektoriumi kun. Kęstučiu Briliumi, MIC (+370 651 62967), kai jau pradėti tvarkyti dokumentai pas administratorę, atsakingą už santuokas. Žr. toliau:

Sužadėtinius, norinčius sudaryti bažnytinę santuoką šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčioje, maloniai kviečiame užsiregistruoti prieš penkis mėnesius iki numatytos vestuvių datos. Registracijos metu turėti asmens dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę, galiojančius santuokos metu);

Prieš santuoką (ne vėliau kaip mėnesį iki santuokos palaiminimo), kartu su pasu reikia papildomai pristatyti šiuos dokumentus:

1.  Gimimo liudijimą (arba kopiją), jei turite.

2.  Pažymą, liudijančią apie Krikštą ir laisvą stovį santuokai sudaryti, iš parapijos, kur buvote krikštyti (dokumentas galioja tik 6 mėn. iki santuokos sudarymo datos).

3.  Leidimą iš savo parapijos, kuriai priklausote pagal gyvenamąją vietą, apie galimybę tuoktis už parapijos ribų (dokumentas galioja tik 6 mėn. iki santuokos sudarymo datos).

 

Sąlygos sužadėtiniams, norintiems sudaryti bažnytinę santuoką:

 

  • būti pakrikštytam pagal Romos Katalikų Bažnyčios apeigas (santuoka su nekataliku (-e) galima, tačiau jai sudaryti reikės papildomų dokumentų bei tam tikrų sąlygų įvykdymo);
  • sulaukę pilnametystės;
  • priėmę Sutvirtinimo sakramentą (žinoti, kada ir kur jis buvo suteiktas);
  • anksčiau nesudarę Bažnytinės santuokos, nedavę vienuolinių įžadų, nepriėmę kunigystės šventimų bei niekieno neverčiami;
  • atlikti priešsantuokinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Sužadėtiniams būtina susipažinti su informacija, esančia čia

Santuokos apeigos .pdf


 

Dėl smulkesnės informacijos apie Santuokos sakramentą šv. Gertrūdos bažnyčioje, santuokos laiko derinimą, dokumentų pildymą ir t.t. maloniai prašome kreiptis į administratorę p. Astą. Kontaktai:

tel. nr.: 8 – 674 – 10-544; el. p.: referente@marijonaikaune.lt (tik pradinei informacijai gauti)

Administratorė priima dokumentus trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. (pastate priešais šv. Gertrūdos bažnyčią).

Nesusisiekus su santuokų administratore, galima skambinti bažnyčios rektoriui –

kun. Kęstučiui Briliui, MIC

Wiber ir tel.:  8 – 651 – 62-967

el. p.: mickazimieras@yahoo.com;

(http://kapelionas.lt ).

 


 

Rengimasis Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje

Kauno vyskupų nutarimu nuo 2014 m. spalio 1 d. Kauno mieste Santuokos sakramentui sužadėtiniai ruošiami dviem būdais:

 

PIRMASIS (prioritetinis) BŪDAS

8 susitikimai grupelėse (kursai). Programą organizuoja Kauno arkivyskupijos Šeimos centras. Susitikimus veda sutuoktinių pora, pasiruošusi dalytis savo gyvenimo santuokoje patirtimi. Programoje yra numatytas vienas susitikimas su kunigu, kuris sužadėtiniams pristatys Santuokos sakramento tikslus. Grupelėje dalyvauja 10 porų. Sužadėtiniai turi dalyvauti visuose 8 susitikimuose iš eilės.

ANTRASIS (alternatyvus) BŪDAS

12 paskaitų ciklas (kursai). Programą organizuoja Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla. Paskaitas veda kunigai, psichologė, gydytojai, katechetai bei sutuoktinių pora, kuri dalijasi savo gyvenimo liudijimu.
Programa vyksta kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 18 val. arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas). Paskaitų grafiką sužadėtiniai renkasi sau patogiu laiku.

Kita informacija tel.: 8 630 96 365. Vyskupas Kęstutis Kėvalas; suzadetiniai(a)kaunoarkivyskupija.lt

 


 

Užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių santuokos ir santuokos su užsieniečiais:

 

Jei ketinama tuoktis Lietuvoje, pasirengimo santuokai reikalavimai vienodai taikomi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje gyvenantiems sužadėtiniams. Pasirengimo kursus jie gali išklausyti Lietuvoje arba šalyje, kurioje gyvena, gaudami atitinkamą liudijimą. Kai dėl kalbos nemokėjimo asmuo nelanko pasirengimo Santuokos sakramentui kursų, kunigas privalo (prireikus per vertėją) priminti ir pamokyti pagrindinių tikėjimo tiesų, pirmiausia to, kas susiję su krikščioniškąja santuoka bei sakramentais (kan. 1063 §2), o nekataliką supažindinti su katalikiškos santuokos tikslais ir savybėmis.

Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai.

Visais atvejais vengiama skubotumo, kai trumpam į Lietuvą sugrįžę sužadėtiniai nori kuo greičiau sudaryti bažnytinę santuoką.