Informacija dėl krikšto:


 Santuokos ir krikštai registruojami žemiau nurodytu  priėmimo laiku:

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 – 17.30 val.  Informacija teikiama ir telefonu taip pat trečiadieniais – penktadieniais  +370 641 11828  (sužadėtinių kabinetas) nuo 15 iki 17,30val.

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas:

Penktadieniaisnuo 1200 iki 1330 val.
Šeštadieniais – nuo 1200 iki 1330 val.

Sekmadieniais – nuo 1200 1330 val.

Dėl išsamesnės informacijos apie Krikšto sakramento teikimą šv. Gertrūdos bažnyčioje ir būtiną išankstinį registravimąsi maloniai prašome kreiptis į bažnyčios rektorių sužadėtinių kabineto darbo laiku maždaug prieš mėnesį iki numatomos Krikšto datos. Būtina ateinant į sužadėtinių – krikštų  kabinetą turėti vaiko gimimo liudijimą, asmens dokumentą, žinoti vaiko krikšto vardą, krikštatėvių vardus, pavardes.  Priėmimo laikas trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 – 17.30 val. 

Informacija teikiama ir telefonu: trečiadieniais – penktadieniais  +370 641 11828  (sužadėtinių kabinetas) nuo 15 iki 17,30val.

Kitu laiku, išskyrus pirmadienius, skambinti rektoriui 8 651 62967 (kun. K. Brilius)

Be pagrįstos priežasties nekrikštijama Advento ir Gavėnios liturginiais laikotarpiais. Galimas ir kitas Krikšto sakramento suteikimo laikas, tačiau išimtį reikia rimtai motyvuoti, o laiką suderinti su bažnyčios rektoriumi (+370 651 62967 – kun. Kęstutis Brilius, MIC).


Kita svarbi informacija tėvams ir Krikšto tėvams:

Krikšto tėvai gali būti asmenys:

– ne jaunesni kaip 16 m.,;
– krikštyti Katalikų Bažnyčioje (nekatalikai gali būti tik Krikšto liudininkai);
– priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo sakramentą;
– pavyzdingi katalikai;
– gyvenantys susituokę ir priėmę Santuokos sakramentą;
– turint sunkumų surasti abu Krikšto tėvus, Krikštui gali pakakti ir vieno.

Tėvams ir krikštatėviams privalu perskaityti informaciją apie Krikštą esančią čia