Informacija dėl krikšto:


Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas:

Penktadieniaisnuo 1300 iki 1500 val.
Šeštadieniais – nuo 1100 iki 1400 val.

Sekmadieniais – nuo 1200 1330 val.

Dėl išsamesnės informacijos apie Krikšto sakramento teikimą šv. Gertrūdos bažnyčioje ir būtiną išankstinį registravimąsi maloniai prašome kreiptis į bažnyčios rektorių arba vikarą  maždaug prieš mėnesį  iki numatomos Krikšto datos. Būtina ateinant į bažnyčios raštinę turėti vaiko gimimo liudijimą. Priėmimo laikas trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 – 17.30 val.  Informacija teikiama ir telefonu:

trečiadieniais – penktadieniais  +370 641 11828  (sužadėtinių kabinetas) nuo 15 iki 17,30val.

kitu laiku, išskyrus pirmadienius, skambinti 8 651 62967 (kun. K. Brilius)

Be pagrįstos priežasties nekrikštijama Advento ir Gavėnios liturginiais laikotarpiais. Galimas ir kitas Krikšto sakramento suteikimo laikas (nei aukščiau nurodytas, pvz., sekmadienį), tačiau išimtį reikia rimtai motyvuoti, o laiką suderinti su bažnyčios rektoriumi (+370 651 62967 – kun. Kęstutis Brilius, MIC).


Kita svarbi informacija tėvams ir Krikšto tėvams:

Krikšto tėvai gali būti asmenys:

– ne jaunesni kaip 16 m.,;
– krikštyti Katalikų Bažnyčioje (nekatalikai gali būti tik Krikšto liudininkai);
– priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo sakramentą;
– pavyzdingi katalikai;
– gyvenantys susituokę ir priėmę Santuokos sakramentą;
– turint sunkumų surasti abu Krikšto tėvus, Krikštui gali pakakti ir vieno.

Tėvams ir krikštatėviams privalu perskaityti informaciją apie Krikštą esančią čia