Informacija dėl krikšto:


 

Pradinei registracijai ir krikšto laiko rezervavimui būtina ateiti kuriam nors iš krikštijamojo tėvų,  atsinešti galiojantį ASMENS DOKUMENTĄ, vaiko GIMIMO LIUDIJIMĄ ar jo kopiją, 20€ metrikinei rinkliavai. Taip pat reikės žinoti vaiko krikšto vardą, krikštatėvių vardus, pavardes. 

 2023 metams  krikštai registruojami žemiau nurodytu  priėmimo laiku:

ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 16.00 iki 18,45 val. , šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.

Informacija teikiama ir telefonu taip pat ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16 iki 18,45 val.  , o šeštadieniais 10 – 13,45 val.  tel. nr.: +370 641 11828  (sužadėtinių kabinetas) 

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas:

Penktadieniaisnuo 1200 iki 1330 val.
Šeštadieniais – nuo 1200 iki 1330 val.

Sekmadieniais – nuo 1200 1330 val.

Dėl išsamesnės informacijos apie Krikšto sakramento teikimą šv. Gertrūdos bažnyčioje ir būtiną išankstinį registravimąsi maloniai prašome kreiptis į bažnyčios referentę sužadėtinių kabineto darbo laiku,  bent prieš  mėnesį iki numatomos Krikšto datos. Būtina ateinant į sužadėtinių – krikštų  kabinetą turėti vaiko gimimo liudijimą, asmens dokumentą, žinoti vaiko krikšto vardą, krikštatėvių vardus, pavardes.  Priėmimo laikas ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 16.00 iki 18,45 val. , o šeštadieniais – nuo 10 iki 13,45 val.

.

Informacija teikiama ir telefonu: ketvirtadieniais – penktadieniais  nuo 16 iki 19 val. , o šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.+370 641 11828  (sužadėtinių – krikštų kabinetas).

Skubesniais klausimais, išskyrus pirmadienius, skambinti rektoriui 8 651 62967 (kun. K. Brilius)

Nesant skubios pagrįstos priežasties nekrikštijama Advento ir Gavėnios liturginiais laikotarpiais. Galimas ir kitas Krikšto sakramento suteikimo laikas, tačiau išimtį reikia rimtai motyvuoti, o laiką suderinti su bažnyčios rektoriumi: +370 651 62967 – kun. Kęstutis Brilius, MIC.


Santuokos ir krikšto sakramentų suteikimui karantino laiku leidžiama kviesti tik pačius artimiausius asmenis, kad sumažinti dalyvių būrį, kaip nurodyta karantino prevencinėse priemonėse. Kita svarbi informacija tėvams ir Krikšto tėvams:

Krikšto tėvai gali būti asmenys:

– ne jaunesni kaip 16 m.,;
– krikštyti Katalikų Bažnyčioje (nekatalikai gali būti tik Krikšto liudininkai);
– priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo sakramentą;
– pavyzdingi katalikai;
– jei gyvenantys santuokoje – priėmę Santuokos sakramentą;
– turint sunkumų surasti abu Krikšto tėvus, Krikštui gali pakakti ir vieno.

Tėvams ir krikštatėviams privalu perskaityti informaciją apie Krikštą esančią čia