Informacija dėl krikšto:


 

Pradinei registracijai ir krikšto laiko rezervavimui būtina ateiti kuriam nors iš krikštijamojo tėvų,  atsinešti galiojantį ASMENS DOKUMENTĄ, vaiko GIMIMO LIUDIJIMĄ ar jo kopiją, 20€ metrikinei rinkliavai. Taip pat reikės žinoti vaiko krikšto vardą, krikštatėvių vardus, pavardes. 

 2024 metams  krikštai registruojami  žemiau nurodytu  priėmimo laiku:

ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 16.00 iki 18,45 val. , šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.

Informacija teikiama ir telefonu taip pat ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16 iki 18,45 val.  , o šeštadieniais 10 – 13,45 val.  tel. nr.: +370 641 11828  (sužadėtinių kabinetas) 

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas:

Penktadieniaisnuo 1200 iki 1330 val.
Šeštadieniais – nuo 1200 iki 1330 val.

Sekmadieniais – nuo 1200 1330 val.

Dėl išsamesnės informacijos apie Krikšto sakramento teikimą šv. Gertrūdos bažnyčioje ir būtiną išankstinį registravimąsi maloniai prašome kreiptis į bažnyčios referentę sužadėtinių kabineto darbo laiku,  bent prieš  mėnesį iki numatomos Krikšto datos. Būtina ateinant į sužadėtinių – krikštų  kabinetą turėti vaiko gimimo liudijimą, asmens dokumentą, žinoti vaiko krikšto vardą, krikštatėvių vardus, pavardes.  Priėmimo laikas ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 16.00 iki 18,45 val. , o šeštadieniais – nuo 10 iki 13,45 val.

.

Informacija teikiama ir telefonu: ketvirtadieniais – penktadieniais  nuo 16 iki 19 val. , o šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.+370 641 11828  (sužadėtinių – krikštų kabinetas).

Skubesniais klausimais, išskyrus pirmadienius, skambinti rektoriui +370 651 62967 (kun. K. Brilius)

Nesant skubios pagrįstos priežasties nekrikštijama Advento ir Gavėnios liturginiais laikotarpiais. Galimas ir kitas Krikšto sakramento suteikimo laikas, tačiau išimtį reikia rimtai motyvuoti, o laiką suderinti su bažnyčios rektoriumi: +370 651 62967 – kun. Kęstutis Brilius, MIC.


Kita svarbi informacija tėvams ir Krikšto tėvams:

Krikšto tėvai gali būti asmenys:

– ne jaunesni kaip 16 m.,;
– krikštyti Katalikų Bažnyčioje (nekatalikai gali būti tik Krikšto liudininkai);
– priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo sakramentą;
– pavyzdingi katalikai;
– jei gyvenantys santuokoje – priėmę Santuokos sakramentą;
– turint sunkumų surasti abu Krikšto tėvus, Krikštui gali pakakti ir vieno.

Tėvams ir krikštatėviams privalu perskaityti informaciją apie Krikštą esančią čia