Informacija dėl krikšto


 

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas:

Penktadieniaisnuo 1300 iki 1600 val.
Šeštadieniais – nuo 1100 iki 1400 val.

Dėl išsamesnės informacijos apie Krikšto sakramento teikimą šv. Gertrūdos bažnyčioje ir būtiną išankstinį registravimąsi maloniai prašome kreiptis į administratorę maždaug prieš mėnesį  iki numatomos Krikšto datos. Būtina ateinant į bažnyčios raštinę turėti vaiko gimimo liudijimą. Administratorė dirba trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 – 18.30 val.  Informacija teikiama ir telefonu –  +370 674 10 544 (p. Asta).

Be pagrįstos priežasties nekrikštijama Advento ir Gavėnios liturginiais laikotarpiais. Galimas ir kitas Krikšto sakramento suteikimo laikas (nei aukščiau nurodytas, pvz., sekmadienį), tačiau išimtį reikia rimtai motyvuoti, o laiką suderinti su bažnyčios rektoriumi (+370 651 62967 – kun. Kęstutis Brilius, MIC).

 


 

Kita svarbi informacija tėvams ir Krikšto tėvams:

Krikšto tėvai gali būti asmenys:

– ne jaunesni kaip 16 m.,;
– krikštyti Katalikų Bažnyčioje (nekatalikai gali būti tik Krikšto liudininkai);
– priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo sakramentą;
– pavyzdingi katalikai;
– gyvenantys susituokę ir priėmę Santuokos sakramentą;
– turint sunkumų surasti abu Krikšto tėvus, Krikštui gali pakakti ir vieno.

Tėvams ir krikštatėviams privalu perskaityti informaciją apie Krikštą esančią čia