Bažnyčios pamaldų tvarka


Did. Ketvirtadienį, Did. Penktadienį ir Did. Šeštadienį pamaldos prasidės 18val.

Velykų ryto procesija ir šv. mišios – 9 val.

Velykų dienos mišios – 11val.

II-osios  Velykų dienos mišios  9 val. ir 11val. 

Maldos Pagalbos tarnyba ir Žvakių Šventovė antrąją Velykų  dieną nedirbs.

Eucharistijos šventimas Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Pirmadieniais – 18 val. šv. Mišios
Antradieniais – 18 val. šv. Mišios
Trečiadieniais 18 val. šv. Mišios
Ketvirtadieniais – 18 val. šv. Mišios
Penktadieniais –  18 val. šv. Mišios
Šeštadieniais10 val. šv. Mišios
Sekmadieniais – 9 val. ir 11 val. šv. Mišios

P. S. Šv. Mišios šeštadienį 10.00, sekmadienį – 9.00 , bei pirmadienį 18.00 valandomis aukojamos atskiromis intencijomis.


Šios sav. Did. Ketvirtadienį, Did. Penktadienį krikštynų ir santuokų reikalai netvarkomi, nukelkime kreipinius  į nurodytą įprastinį laiką po Velykų. Kviečiame pasirengti ir atlikti Velykinę išpažintį savo parapijose.

Šv. Gertrūdos bažnyčioje išpažinčių bus klausoma D. Penktadienį ir D. Šeštadienį nuo 10val. iki pamaldų 18val. Jei  nerastumėte kuriuo nors metu kunigo klausykloje, užėję į raštinę pakvieskite.

Budintis kunigas asmeniškai lankytojus priima:

I – V17 val. – 19 val.
VI – VII – po šv. Mišių.

Kitomis dienomis ir valandomis visais klausimais prašome kreiptis į Maldos Pagalbos Tarnybą arba skambinti kunigui nurodytais telefonais.

Kun. rektoriui K. Briliui galima skambinti telefonu

kasdien nuo 9val. iki 23val. tel. Nr.: (+370) 651 62967


Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažinčių klausoma: prieš kiekvienas šv. Mišias.

Grupės Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai pradedamos rinkti kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. Registracijai kreiptis telefonu į ses. Genutę, SF: +370 619 32 821 arba užeiti į Marijonų talkininkų centrą prie šv. Gertrūdos bažnyčios.

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.
ALANON grupelė renkasi vienuolyno patalpoje (pusrūsis) kiekvieną antradienį 18 val.


Pamaldų tvarka Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis 15.00 val.
Švč. M. Marijos Rožinis – darbo dienomis 17.30 val.     
Kryžiaus Kelio pamaldos – Gavėnios penktadieniais 17.25 val.
Graudžių verksmų pamaldos  –  Gavėnios sekmadieniais 10.30 val.
Gegužinės, birželinės pamaldos – gegužės mėn. šiokiadieniais 17.30 val.; sekmadieniais 10.30 val.


Šv. Gertrūdos bažnyčia atidaryta:

Darbo dienomis – 9.00 – 19.00 val.
Šeštadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – 9.00 – 14.00 val.

Sekmadieniais – 8.00 – 14.00 val.

Visus maloniai kviečiame maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia