Bažnyčios pamaldų tvarka

Bažnyčia atidaryta:

Darbo dienomis (II- V): nuo 9val. iki 19val.

Šeštadieniais: nuo 10val. iki 14val.

Sekmadieniais nuo 10val. iki 14val.

Pirmadieniais bažnyčia uždaryta.

 

Šv. Mišios  aukojamos:

šiokiadieniais ( II – V) – 18val.

šeštadieniais – 11val.

sekmadieniais – 11val.

Dalyvaujančius mišiose prašome laikytis deramo atstumo tarpusavy arba pasirenkant vietą lauke.

Šv. Komuniją priimantys gali priimti į rankas ar į burną savo pasirinkimu. Komunijos priėmimo į rankas tvarka nurodyta skelbimų lentoje.

 Dėl  Šv. Mišių užsakymo prašome kreiptis į raštinėje budintį kunigą žemiau nurodytu raštinės budėjimo laiku.

Darbo  dienomis nuo 17val. iki 19val.

Šeštadieniais 10val. iki 14val.

Sekmadieniais 10val. iki 14val. šv.


Kunigas asmeniškai lankytojus priima aukščiau nurodytu arba iš anksto sutartu laiku.

Kun. rektoriui K. Briliui galima skambinti telefonu Nr.: (+370) 651 62967

arba rašyti: mickazimieras@yahoo.com


Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažintį atlikti galima prieš kiekvienas mišias ar budėjimo laiku pasikvietus kunigą iš raštinės, arba atskirai sutartu asmeniniu laiku .

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.


Pamaldų tvarka Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Visus maloniai kviečiame asmeninei maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis 15val.
Švč. M. Marijos Rožinis05val. prieš mišias 
Kryžiaus Kelio pamaldos45min. prieš mišias
Graudžių verksmų pamaldos  –  0,5val. prieš mišias
Gegužinės, birželinės pamaldos – 05val. prieš mišias


Šv. Gertrūdos bažnyčiai paremti, bei auką už mišias galima pervesti pagal šią nuorodą, paminint „auka už mišias“ arba „bažnyčiai“:

Įmonės kodas:  191311389
PVM kodas: nėra
Adresas: Laisvės al. 101a, LT-44291, Kaunas
AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.:  LT75 7044 0600 0595 2123