Pamaldų tvarka

Bažnyčia atidaryta ir veikia maldos pagalba:

Darbo dienomis (II – V) nuo 9 val. iki 18,45 val.

Šeštadieniais, sekmadieniais bažnyčia atidaryta nuo 10 val. iki 12 val.

Pirmadieniais bažnyčia uždaryta.

Šeštadieniais ir sekmadieniais Maldos Pagalba, žvakės, kunigo  raštinė – nuo 10 iki 13,45 val.

Lankytojai nustojama priiminėti 15min  iki darbo laiko pabaigos.

 

Maldos pagalba pirmadieniais veikia nuo 9 iki 18,45val.

 

Šv. Mišios  aukojamos :

šiokiadieniais ( II – V) – 18 val.

šeštadieniais – 11 val.

sekmadieniais – 11 val.

Dėl  Šv. Mišių užsakymo ir kitų reikalų prašome kreiptis į raštinėje budintį kunigą ateinant žemiau nurodytu raštinės budėjimo laiku. Kun. K. Briliui galima skambinti tel. Nr. +370 651 62967 (išskyrus pirmadienius) arba rašyti mickazimieras@yahoo.com . Lankytojai nustojama priiminėti  likus 15min. iki darbo laiko pabaigos. Mišių užsakymų el. laiškais nepriimame dėl dažnų netikslumų.

KUNIGAS BUDI RAŠTINĖJE:

Antradieniais – penktadieniais nuo 17 val. iki 19 val.

Šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Sekmadieniais nuo 10 val. iki 14 val.


Kunigas asmeniškai lankytojus priima, klauso išpažinčių,  aukščiau nurodytu arba iš anksto sutartu laiku.

Prieš kreipiantis dėl  santuokų ir krikštų kviečiame pirmiausia perskaityti dešinėje pusėje nuorodas „informacija dėl santuokos”, arba „informacija dėl krikšto” ir kreiptis tenai nurodytomis kabineto darbo valandomis  bei tel. numeriu +370 641 11828


Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias ir budėjimo laiku pasikvietus kunigą iš raštinės, arba atskirai sutartu asmeniniu laiku .

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.


Kiti pamaldumai Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Visus maloniai kviečiame asmeninei maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis 15 val.
Švč. M. Marijos Rožinis05 val. prieš mišias 
Kryžiaus Kelio pamaldos Gavėnios penktadieniais  – 45 min. prieš mišias
Graudžių verksmų pamaldos sekmadieniais –  0,5 val. prieš mišias
Gegužinės, birželinės pamaldos – 05 val. prieš mišias


Šv. mišios užsakomos ateinant pas kunigą  raštinėje, kunigo budėjimo laiku. Emigracijos ar kraštutinio būtinumo  atvejais galima tuo laiku skambinti kunigui telefonu ir tartis dėl mišių užsakymo.  Tik po to galima pervesti numatytą auką. Mišių aukoms pervedimai, padaryti pirmiau nei užsakyta šv. mišios, grąžinami nedelsiant.

Gertrūdos bažnyčiai paremti, bei auką už mišias galima pervesti pagal šią nuorodą, būtinai paminint „auka už mišias ” arba „auka bažnyčiai”:

Įmonės kodas:  191311389
PVM kodas: nėra
Adresas: Laisvės al. 101a, LT-44291, Kaunas
AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.:  LT75 7044 0600 0595 2123