Bažnyčios pamaldų tvarka


Auką bažnyčiai paremti, užsakytų mišių intencijos auką galite pervesti:

Įmonės kodas:  191311389
PVM kodas: nėra
Adresas: Laisvės al. 101a, LT-44291, Kaunas
AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.:  LT75 7044 0600 0595 2123

Šv. Mišios anksčiau užsakytomis intencijomis bus paaukotos tą pačią, kaip ir užsakyta dieną, tačiau  uždaroje bažnyčioje, nedalyvaujant tikintiesiems, kunigo pasirinktu laiku.

 Dėl  šv. Mišių  intencijų  kreiptis į budintį kunigą žemiau nurodytu raštinės darbo laiku.

Šv. Gertrūdos bažnyčia asmeninei maldai, išpažinčiai, pašventinimams bus atidara kunigo budėjimo raštinėje metu.

Darbo  dienomis nuo 17val. iki 19val.

Šeštadieniais nuo 10val. iki 12val.

Sekmadieniais – nuo 10val. iki 13val.

Tomis pat valandomis budės kunigas raštinėje ir priims lankytojus visais turimais klausimais, atsiliepinės telefonu ir per el. paštą. Maldos pagalba taip pat talkins aukščiau nurodytu laiku privačiai besikreipiantiems.


Kunigas asmeniškai lankytojus priima aukščiau nurodytu arba iš anksto sutartu laiku.

Kun. rektoriui K. Briliui galima skambinti telefonu Nr.: (+370) 651 62967

arba rašyti: mickazimieras@yahoo.com


Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažintį atlikti galima budėjimo laiku pasikvietus kunigą iš raštinės arba atskirai sutartu asmeniniu laiku .

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.


Pamaldų tvarka Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis nebus
Švč. M. Marijos Rožinis – darbo dienomis nebus  
Kryžiaus Kelio pamaldos – Gavėnios penktadieniais nebus
Graudžių verksmų pamaldos  –  Gavėnios sekmadieniais nebus
Gegužinės, birželinės pamaldos – gegužės mėn. šiokiadieniais nebus sekmadieniais nebus


Šv. Gertrūdos bažnyčia atidaryta:

Darbo dienomis – 17.00 – 19.00 val.
Šeštadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – 10.00 – 12.00 val.

Sekmadieniais – 10.00 – 13.00 val.

Visus maloniai kviečiame asmeninei maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia