Bažnyčios pamaldų tvarka


 

Eucharistijos šventimas Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Pirmadieniais – 18 val. šv. Mišios
Antradieniais – 18 val. šv. Mišios
Trečiadieniais 18 val. šv. Mišios
Ketvirtadieniais – 18 val. šv. Mišios
Penktadieniais –  18 val. šv. Mišios
Šeštadieniais10 val. šv. Mišios
Sekmadieniais – 9 val. ir 11 val. šv. Mišios

P. S. Šv. Mišios šeštadienį 10.00, sekmadienį – 9.00 , bei pirmadienį 18.00 valandomis aukojamos atskiromis intencijomis.

 


 

Budintis kunigas asmeniškai lankytojus priima:

I – V17 val. – 19 val.
VI – VII – po šv. Mišių.

Kitomis dienomis ir valandomis visais klausimais prašome kreiptis į Maldos Pagalbos Tarnybą arba skambinti kunigui nurodytais telefonais.

Kun. rektoriui K. Briliui galima skambinti telefonu

kasdien nuo 9val. iki 23val. tel. Nr.: (+370) 651 62967

 


 

Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažinčių klausoma: prieš kiekvienas šv. Mišias.

Grupės Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai pradedamos rinkti kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. Registracijai kreiptis telefonu į ses. Genutę, SF: +370 619 32 821 arba užeiti į Marijonų talkininkų centrą prie šv. Gertrūdos bažnyčios.

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.
ALANON grupelė renkasi vienuolyno patalpoje (pusrūsis) kiekvieną antradienį 18 val.

 


 

Pamaldų tvarka Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis 15.00 val.
Švč. M. Marijos Rožinis – darbo dienomis 17.30 val.     
Kryžiaus Kelio pamaldos – Gavėnios penktadieniais 17.25 val.
Graudžių verksmų pamaldos  –  Gavėnios sekmadieniais 10.30 val.
Gegužinės, birželinės pamaldos – gegužės mėn. šiokiadieniais 17.30 val.; sekmadieniais 10.30 val.

 


 

Šv. Gertrūdos bažnyčia atidaryta:

Darbo dienomis – 9.00 – 19.00 val.
Šeštadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – 9.00 – 14.00 val.

Sekmadieniais – 8.00 – 14.00 val.

Visus maloniai kviečiame maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia