Pamaldų tvarka

Bažnyčia atidaryta:

Darbo dienomis (II- V) nuo 9 val. iki 19 val.

Šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Sekmadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Pirmadieniais bažnyčia uždaryta.

 

Šv. Mišios  aukojamos :

šiokiadieniais ( II – V) – 18 val.

šeštadieniais – 11 val.

sekmadieniais – 11 val.

Dėl  Šv. Mišių užsakymo ir kitų reikalų prašome kreiptis į raštinėje budintį kunigą žemiau nurodytu raštinės budėjimo laiku. Kun. K. Briliui galima skambinti tel. Nr. 8 651 62967 arba rašyti mickazimieras@yahoo.com

Darbo  dienomis nuo 17 val. iki 19 val.

Šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Sekmadieniais nuo 10 val. iki 14 val.


Kunigas asmeniškai lankytojus priima, klauso išpažinčių,  aukščiau nurodytu arba iš anksto sutartu laiku.

Prieš kreipiantis dėl  santuokų ir krikštų pirmiausia kviečiame perskaityti dešinėje pusėje nuorodas „informacija dėl santuokos”, „informacija dėl krikšto” ir kreiptis tenai nurodytomis valandomis  bei tel. numeriu +370 641 11828


Kiti dvasiniai patarnavimai:

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias ir budėjimo laiku pasikvietus kunigą iš raštinės, arba atskirai sutartu asmeniniu laiku .

Krikšto sakramentas – visa informacija čia.
Santuokos sakramentas, sužadėtinių kursai – visa informacija čia.
Maldos pagalbos tarnyba, žvakių šventovė – visa informacija čia.
Sutvirtinimo sakramentas – dėl ruošimosi kreiptis į kunigą. Visa informacija čia.


Pamaldų tvarka Šv. Gertrūdos bažnyčioje:

Visus maloniai kviečiame asmeninei maldai prie stebuklais pagarsėjusio šv. Kryžiaus. Plačiau galima paskaityti čia

Dieviškojo Gailestingumo vainikėlis  – darbo dienomis 15 val.
Švč. M. Marijos Rožinis05 val. prieš mišias 
Kryžiaus Kelio pamaldos Gavėnios penktadieniais  – 45 min. prieš mišias
Graudžių verksmų pamaldos sekmadieniais –  0,5 val. prieš mišias
Gegužinės, birželinės pamaldos – 05 val. prieš mišias


Šv. mišios pirmiau užsakomos pas kunigą (telefonu ar tiesiogiai raštinėje kunigo budėjimo laiku) ir tik tada galima pervesti sutartą auką. Mišių aukoms pervedimai, padaryti pirmiau nei užsakyta šv. mišios, grąžinami nedelsiant.

Gertrūdos bažnyčiai paremti, bei auką už mišias galima pervesti pagal šią nuorodą, paminint „auka už mišias ” arba „auka bažnyčiai”:

Įmonės kodas:  191311389
PVM kodas: nėra
Adresas: Laisvės al. 101a, LT-44291, Kaunas
AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.:  LT75 7044 0600 0595 2123