Bažnyčioje tarnaujantys marijonai


 

Rektorius ir vienuolyno vyresnysis
kun. Kęstutis Brilius, MIC
Wiber ir mob. tel. +370 651 62967
skype: kebril
el. paštas: mickazimieras@yahoo.com
interneto svetaines adresas: www.kapelionas.lt

 


 

vikaras kun. Giedrius J. Bakūnas, MIC
mob. tel.: +370 676 26553
el. paštas: giedriusbakunas@hotmail.com