Kunigas Vytautas Brilius


 

Kunigo Vytauto Briliaus atlikti darbai šv. Gertrūdos bažnyčioje

1995 m. gruodžio mėn. bažnyčia atšventinta. Nuo bažnyčios atidarymo dienos Šv. Mišios buvo aukojamos prie laikino medinio altorėlio.

2000 m. gautas leidimas iš Kultūros vertybių apsaugos departamento įrengti kalvio darbų metalinų altorių tais pačiais metais įrengtas.

1999 m. senasis šv. Gertrūdos bažnyčios kryžius perkeltas iš balkono į presbiteriją.

2000 m. gautos techninės sąlygos Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios kiemo ir bažnyčios pagrindinio fasado apšvietimui įrengti – 2000 m. projektas įvykdytas.

1996 m.   atlikta Šv. Gertrūdos choro lipdybos ir kairiojo altoriaus restauravimo darbai. Vėliau restauruoti centrinis ir dešinysis altoriai. Pagamintos ir įstatytos pagrindinio įėjimo durys.

2005 m. kriptoje įrengta koplyčia kurioje uždegtos žvakės.

Kunigo iniciatyva pagamintos kryžiaus kelio stotys. Nupirktas naujas sietynas. Užsakyti nutapymui  Šv. Gertrūdos ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslai. Padarytas bažnyčios pamatų drenažas.

2012 m. pastatyti elektriniai vargonai.

 

informaciją svetainei parengė L. Beseckienė